ฟัก

เตรียมดินลึกประมาณ 40 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 200 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ หรืออายุ 10-14 วันให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น  เมื่อฟักเริ่มเลื้อย หรืออายุประมาณ 15-20 วัน ให้ทำค้างสูง 2 เมตร รดน้ำเช้า-เย็น โดยเฉพาะช่วงออกดอกและติดผลอย่าให้ขาดน้ำ เพราะดอก/ผลจะร่วง งดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก อายุเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หลังหยอดเมล็ด สังเกตผลมีนวลขึ้น ควรเก็บผลให้ติดขั้วเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  อ้างอิง ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 10 การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และประมง: เอกสารคำแนะนำ การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ แหล่งข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร

ฟักทอง

เตรียมดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม  เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 200 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ ให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น  รดน้ำเช้า-เย็น อย่าให้แฉะ และงดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน เมื่อฟักทองดอกบาน ให้นำนมผงผสมน้ำพ่นที่ดอกเพื่อล่อให้แมลงมาผสมเกสร หรือ นำดอกตัวผู้มาปลิดกลีบดอกออก เคาะละอองเกสรตัวผู้ใส่ดอกตัวเมีย เพื่อช่วยการผสมพันธุ์ การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก อายุเก็บเกี่ยว 80-90 วัน หลังหยอดเมล็ด สังเกตผลแก่จากสีเปลือกกลมกลืนสม่ำเสมอและนวลขึ้นเต็มผล ควรเก็บผลให้ติดขั้วเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร อ้างอิง ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 10 การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และประมง: เอกสารคำแนะนำ การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ แหล่งข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร

บวบเหลี่ยม

เตรียมดินลึกประมาณ 40 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 75 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  ผสมดินสำหรับเพาะกล้า ดิน 3 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน แกลบหรือทราย 1 ส่วน คลุกเคล้า หยอดเมล็ด รดน้ำ เมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ ย้ายกล้าลงแปลงปลูก รดน้ำเช้า-เย็น ทำค้างสูง 2.5 เมตร การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก อายุเก็บเกี่ยว 45-60 วัน หลังหยอดเมล็ด   อ้างอิง ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 10 การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และประมง: เอกสารคำแนะนำ การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ แหล่งข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร

ถั่วฝักยาว

เตรียมดินลึกประมาณ 20 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 40 ซม. ระหว่างแถว 80 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำเช้า-เย็น อย่าให้แฉะ เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ ให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น ทำค้างสูง 2.5 เมตร   การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก อายุเก็บเกี่ยว 55-75 วัน หลังหยอดเมล็ด     อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร  อ้างอิง ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 10 การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และประมง: เอกสารคำแนะนำ การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ แหล่งข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร

แตงกวา

เตรียมดินลึกประมาณ 40 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม  เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 50 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำเช้า-เย็น เมื่อกล้ามี 3-4 ใบ ให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น หลังปลูก 14 วัน ให้เด็ดกิ่งแขนง 5 ข้อแรกจากพื้นดินออก  เถาที่แตกใหม่ควรตัดให้เหลือเพียง 2 ข้อ เพื่อให้มีผลสม่ำเสมอ ทำค้างสูง 2 เมตร การทำค้างไม่ควรเกิน 7 วันหลังหยอดเมล็ด เพื่อไม่ให้กระทบโดนราก การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก อายุเก็บเกี่ยว 40-60 วัน หลังหยอดเมล็ด เก็บเมื่อผลโตเต็มที่และเมล็ดยังอ่อน หรือเปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีเขียว    อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร อ้างอิง ผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 10 การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และประมง: เอกสารคำแนะนำ การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ แหล่งข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมส่งเสริมการเกษตร