ถั่วฝักยาว

Ratings
(1)

เตรียมดินลึกประมาณ 20 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 40 ซม. ระหว่างแถว 80 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำเช้า-เย็น อย่าให้แฉะ เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ ให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น ทำค้างสูง 2.5 เมตร  

การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก

อายุเก็บเกี่ยว 55-75 วัน หลังหยอดเมล็ด  

 

อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร 

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

Related Articles