การเตรียมดินปลูกผักสวนครัว

Ratings
(0)

ผัก เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น สามารถปลูกลงพื้นดินหรือในภาชนะ ความลึกตั้งแต่ 20 ซม.ขึ้นไป ขนาดความกว้างขึ้นอยู่กับชนิดผัก ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่แดดส่องถึง

  • การเตรียมดินเพื่อปลูกในภาชนะ ใช้ ดิน ผสม ปุ๋ยหมัก และ ขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1:1 คลุกให้เข้ากัน รดน้ำพอชุ่ม 
  • การเตรียมดินเพื่อปลูกในแปลง พรวนดิน ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 กก.ต่อพื้นที่ 1 ตร.เมตร. ยกแปลงสูง 15-30 ซม. กว้างประมาณ 1 เมตร และมีพื้นที่ระหว่างแปลง 50 ซม. เพื่อความสะดวกในการทำงาน ความยาวตามขนาดพื้นที่ ตามทิศเหนือ-ใต้ เพื่อให้ได้รับแสงทั่วถึง
  • การเตรียมดินเพื่อเพาะเมล็ด ใช้สูตรปุ๋ยหมักร่อนผสมกับขุยมะพร้าวร่อน หรือ ดินร่วนผสมกับขุยมะพร้าวร่อน อัตราส่วน 1:1 หรือสูตร ดินร่วน : ปุ๋ยคอกเก่าเนื้อละเอียด : ขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1:1

Related Articles