การปลูก

Ratings
(0)

การปลูกผักโดยใช้เมล็ด หรือส่วนขยายพันธุ์

  • ปลูกโดยใช้เมล็ด เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ถั่ว พริก มะเขือ ผักกาด ปลูกได้ 3 วิธี
    • เพาะกล้าแล้วย้ายปลูก เหมาะกับเมล็ดที่ราคาแพง หรือต้องการการดูแลสูง หรือเป็นช่วงที่ฝนตกชุก
    • หว่านเมล็ดลงแปลง วิธีนี้สิ้นเปลืองเมล็ด เมล็ดอาจกระจายตัวไม่ดี อาจใช้เมล็ดผสมทรายขณะหว่าน เมื่อต้นกล้าโตค่อยถอนแยกต้นที่แน่นเกินออกไป
    • หยอดเมล็ดลงหลุม ใช้กับผักที่มีเมล็ดใหญ่ หรือที่ปลูกเพื่อกินราก เช่น ผักกาดหัว แครอท
  • ปลูกโดยใช้ส่วนขยายพันธุ์ เช่น กิ่ง ต้น หัว ไหล  โดยตัดกิ่ง หรือตัดแบ่งหัว ลงหลุมปลูก

Related Articles