คลังความรู้เกษตร

Ratings
(2)

คลังความรู้เกษตร : ความรู้คู่เมล็ดพันธุ์

เรื่องน่ารู้ ก่อนลงมือปลูกผักสวนครัว

วิธีปลูก

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน มะละกอ ผัก 10 ชนิด
ผักคะน้า ผักบุ้งจีน กะเพราโหระพา พริก
ผักชี ผักกาดหัว มะเขือเปราะ มะเขือยาว
มะเขือเทศ มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว
 
บวบเหลี่ยม ฟักทอง ฟักเขียว  

    

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Related Articles