เทคนิคการเพาะกล้า

Ratings
(0)

  • เลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง
  • เมล็ดที่มีเปลือกแข็ง เช่น เมล็ดมะเขือ พริก ควรแช่น้ำอุ่น (น้ำร้อนผสมน้ำเย็น 1:1) แช่ทิ้งไว้ 10-12 ชม. จึงนำไปเพาะ
  • เมล็ดที่มีเปลือกหุ้มหนาและมีผลย่อย เช่นเมล็ดผักชี ควรนำมานวดเปลือกหุ้มให้แตก แช่น้ำ 1 คืน แล้วจึงนำไปเพาะ
  • เมล็ดผักบุ้งจีน นำมาแช่น้ำ 6-8 ชม. นำมาห่อให้ชื้นอีก 6 ชม. เมื่อเมล็ดเริ่มปริแล้วนำไปปลูก จะงอกได้เร็วขึ้น
  • กรอกวัสดุเพาะกล้าผักลงถาดหลุมหรือภาชนะเพาะกล้า ให้สูงเพียง 2ใน3 ของภาชนะ เพื่อไม่ให้เมล็ดกระเด็นออกจากหลุมเพาะเวลารดน้ำ
  • ใช้ไม้ขนาดใหญ่กว่าเมล็ดเล็กน้อย จิ้มดินลึก 0.5 – 1 ซม. หยอดเมล็ดและกลบด้วยวัสดุปลูก หว่านปูนขาวทับด้านบน ป้องกันมดแมลง
  • เมื่อต้นกล้ามีใบจริง ควรให้ต้นกล้าได้รับแสง และช่วยพรางแสงหากแดดแรงเกินไป
  • ผักตระกูลแตง ควรรีบย้ายกล้าเมื่ออายุ 7-10 วัน ผักคะน้า กวางตุ้ง ย้ายกล้าอายุ 10-15 วัน ส่วนพืชที่ลงหัว เช่น ผักกาดหัว แครอท ไม่ควรย้ายปลูก
  • เมื่อย้ายกล้าลงแปลงแล้ว หากโดนแสงแดดแรงเกินไปควรทำที่พรางแสงช่วยในสัปดาห์แรก

Related Articles