ผักคะน้า

Ratings
(1)

เตรียมดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หว่านเมล็ด กลบดินบางๆคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำเช้า-เย็น  กล้าอายุ 15 วัน ถอนแยกให้มีระยะห่าง 20 ซม.

การป้องกันกำจัดแมลง   โรยปุนขาวกันหอยทาก ส่วนของหนอน/แมลง ใช้มือจับ หรือใช้สารสกัดจากสะเดา

อายุเก็บเกี่ยว 45-55 วัน หลังหยอดเมล็ด

 

อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

 

Related Articles