ผักบุ้งจีน

Ratings
(1)

เตรียมดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และปูนขาว หว่านเมล็ด กลบดินบางๆคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำเช้า-เย็น 

ผักบุ้งชอบดินชุ่มชื้น น้ำไม่ขัง ถ้าขาดน้ำต้นจะเหนียวแข็งกระด้าง 

การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ หรือใช้สารสกัดจากสะเดา   

อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วัน หลังหยอดเมล็ด 

 

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

Related Articles