ฟักทอง

Ratings
(2)

เตรียมดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม  เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 200 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ ให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น  รดน้ำเช้า-เย็น อย่าให้แฉะ และงดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน

เมื่อฟักทองดอกบาน ให้นำนมผงผสมน้ำพ่นที่ดอกเพื่อล่อให้แมลงมาผสมเกสร หรือ นำดอกตัวผู้มาปลิดกลีบดอกออก เคาะละอองเกสรตัวผู้ใส่ดอกตัวเมีย เพื่อช่วยการผสมพันธุ์

การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก

อายุเก็บเกี่ยว 80-90 วัน หลังหยอดเมล็ด สังเกตผลแก่จากสีเปลือกกลมกลืนสม่ำเสมอและนวลขึ้นเต็มผล ควรเก็บผลให้ติดขั้วเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

Related Articles