ฟัก

Ratings
(1)

เตรียมดินลึกประมาณ 40 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 200 ซม. ระหว่างแถว 100 ซม.  หยอดหลุมละ 3 เมล็ด กลบดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว เมื่อกล้ามี 2-3 ใบ หรืออายุ 10-14 วันให้ถอนต้นไม่สมบูรณ์ออก เหลือหลุมละ 2 ต้น  เมื่อฟักเริ่มเลื้อย หรืออายุประมาณ 15-20 วัน ให้ทำค้างสูง 2 เมตร รดน้ำเช้า-เย็น โดยเฉพาะช่วงออกดอกและติดผลอย่าให้ขาดน้ำ เพราะดอก/ผลจะร่วง งดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน

การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ ถอนวัชพืชออก

อายุเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หลังหยอดเมล็ด สังเกตผลมีนวลขึ้น ควรเก็บผลให้ติดขั้วเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

Related Articles