การรดน้ำ

Ratings
(0)

ผักเป็นพืชอายุสั้น รากตื้น ต้องการน้ำสม่ำเสมอ ชุ่มแต่อย่าแฉะ อย่าให้น้ำขัง รากจะเน่าเพราะขาดออกซิเจน 

  • การรดน้ำในแปลงเพาะหรือถาดเพาะกล้า ควรใช้บัวฝอย อย่าใช้น้ำแรงจนเมล็ดกระจาย
  • ควรรดน้ำเช้า-เย็น อย่ารดน้ำตอนแดดจัด
  • ช่วงที่ผักออกดอก ติดผล ต้องระวังอย่าให้ขาดน้ำ
  • ช่วงที่ผลแก่ระวังอย่าให้น้ำมากเกินไปจนทำให้ผลแตก
  • ควรงดน้ำ 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวผักบางชนิด เช่น ฟักเขียวและฟักทอง

Related Articles