การบำรุงดินและการให้ปุ๋ย

Ratings
(0)

ควรปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีโดยใช้อินทรีวัตถุ ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก คลุกเคล้ากับดิน และห่มดินให้ชุ่มชื้น ใช้น้ำหมักชีวภาพในการเติมจุลินทรีย์ลงดิน ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเสริม ควรใช้เท่าที่จำเป็น โดยใส่เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วและอย่าใส่ชิดโคนต้น เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีแล้วต้องพรวนดินและรดน้ำตาม ปุ๋ยเคมี (NPK) ใช้ N เพื่อบำรุงใบ  P บำรุงดอก,ราก และ K สำหรับบำรุงผล

Related Articles