มะเขือยาว

Ratings
(1)

เตรียมดินลึกประมาณ 40 ซม. ตากดิน 1-2 สัปดาห์ ย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวรองก้นหลุม   เตรียมหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 70 ซม. ระหว่างแถว 90 ซม. 

ผสมดินสำหรับเพาะกล้า ดิน 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบหรือทราย 1 ส่วน คลุกเคล้า หยดเมล็ด รดน้ำ เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบย้ายกล้าลงแปลงปลูก รดน้ำเช้า-เย็น

การป้องกันกำจัดแมลง โดยใช้มือจับ

อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 100 วัน หลังหยอดเมล็ด หรือเก็บผลหลังออกดอก 7-10 วัน ขนาดไม่แก่หรืออ่อนเกินไป

 

อ้างอิง

แหล่งข้อมูล

Related Articles