การป้องกันกำจัดโรคพืช

Ratings
(0)

ทำให้ผักแข็งแรง ต้นไม่แน่นเกิน แปลงปลูกสะอาด น้ำไม่ขัง  รดน้ำปูนใส โดยใช้ปูนขาว 5 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน นำน้ำปูนใส 1 ส่วน ผสมน้ำ 5 ส่วน รดในแปลงปลูก ถ้าพบใบหรือต้นที่เป็นโรค ต้องตัดแล้วเก็บออกนอกแปลงและนำไปทำลาย

Related Articles