มะละกอ

Ratings
(1)

คำแนะนา การปลูกมะละกอ

             

มะละกอแขกนวล

 

            มะละกอแขกนวลมีลักษณะทรงผลยาว เปลือกผลสีเขียวนวล  เนื้อผลดิบสีขาว  กรอบไม่แข็ง  เนื้อผลสุกสีส้ม นิยมบริโภคผลดิบเพื่อทำส้มตำ อายุการเก็บเกี่ยวผลดิบประมาณ 5-6 เดือน

มะละกอปลักไม้ลาย

 

            ต้นแข็งแรง ทนทานโรค ขนาดผลสม่ำเสมอ   ผลทรงกระบอก ผลตรงแต่ค่อนข้างสั้น เปลือกผลสีเขียว ติดผลดก เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 8-9 เดือนหลังหยอดเมล็ด น้ำหนักผล 1-3 กก. เนื้อผลสุก สีส้มแดง รสหวาน

 

 การเพาะกล้า

นำเมล็ดแช่ในน้ำสะอาด 4-6 ชม. แล้วจึงนำไปเพาะในถาดเพาะหรือถุงเพาะชำ หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ลึก0.5-1 ซม. รักษาความชื้นแต่ไม่ให้แฉะ

เมล็ดจะเริ่มงอกหลังหยอดเมล็ด 5-10 วัน เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบจริง 2-4 ใบ ให้รดปุ๋ยเกร็ดและสารป้องกันกำจัดโรคทางดินเป็นครั้งคราว ต้นกล้าพร้อมย้ายปลูกอายุประมาณ 30 วัน

การย้ายปลูก

ใช้ระยะปลูก 2.5-3 ม. ปลูกต้นกล้า 2-3 ต้นต่อหลุม เพื่อการคัดเลือกต้นกะเทยในภายหลัง (2-3 เดือนหลังย้ายปลูก)

การคลุมแปลงหรือรอบโคนต้นมะละกอด้วยวัสดุอินทรีย์จะช่วยรักษาความชื้นในดิน และรักษากิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ให้คลุมห่างจากโคนต้น 20-30 ซม.

ขุดหลุมปลูกกว้างยาวลึก อย่างน้อย 30 ซม. เติมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอลงในหลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน กลบหลุมไว้เช่นเดิม

ขุดหลุมขนาดใกล้เคียงกับขนาดถุงต้นกล้า นำต้นกล้าลงปลูกให้ระดับดินที่กลบเสมอกับระดับดินเดิมในถุงเพาะ เพื่อป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่า รักษาความชื้นสม่าเสมอ

การดูแลรักษา

อายุ 1-3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ อัตรา 25-50 กรัมต่อต้น ตามขนาดและจำนวนใบ อาจเสริมด้วยปุ๋ยไนโตรเจนบ้างในกรณีทีใบไม่เขียวสด

รักษาความชุ่มชื้นของดินให้สม่ำเสมอ ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรแดง แมงมุมแดง ฯ เป็นครั้งคราว

ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดโรคจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุด โรคแอนแทรกโนส (ความถี่ในการฉีดพ่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบาดของโรคและแมลงในฤดูนั้นๆ)

หลังย้ายปลูก 2-3 เดือน คัดเลือกต้นกะเทย(สมบูรณ์เพศ)ไว้เพียง 1 ต้นต่อหลุม โดยสังเกตจากดอกแรกที่มีขนาดประมาณ 1 ซม.ถ้าพบว่ามีวงของเกสรตัวผู้สีเหลืองจะเป็นต้นกะเทย (ต้นตัวเมียจะไม่มีวงของเกสรตัวผู้ และจะให้ผลกลมตลอดอายุของต้น)

ถ้าพบต้นที่แสดงอาการของโรคไวรัสใบด่างวงแหวน ให้รีบตัดออกจากแปลง เพื่อป้องกันการระบาด

เก็บผลดิบ(มะละกอพันธุ์แขกนวล) ได้ที่อายุประมาณ 5-6 เดือนหลังย้ายปลูก หรือผลดิบมีขนาด 1.5-2 กก.

อายุ 4-6 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ อัตรา 75-100 กรัมต่อต้น

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มธาตุอาหารรอง หรือฉีดพ่นธาตุอาหารรองเป็นครั้งคราว

เดินตรวจแปลงสม่ำเสมอ เพื่อตัดทำลายต้นเป็นโรคไวรัสออกจากแปลง

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ให้ใส่เป็นวงรอบต้นบริเวณชายทรงพุ่ม เว้นระยะห่างจากโคนต้น คล้ายรูปขนมโดนัท

เก็บผลสุก(มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายหรือฮอลแลนด์) ที่อายุประมาณ 8-9 เดือนหลังย้ายปลูก

อายุ 7 เดือนขึ้นไป เพิ่มปริมาณปุ๋ยเป็น 100-200 กรัมต่อต้น บางพื้นที่อาจจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซียมสูงเพิ่ม เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะละกอสุก

การห่อผลด้วยถุงกระดาษ ถุงผ้าฯ จะช่วยเพิ่มคุณภาพภายนอกของผลได้

 

ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ศูนย์พืชผักโลก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

Related Articles